اخبار

برگزاری کارگاه آموزش راه‌های درآمدزایی در دوران دانشجویی در دانشکده پرستاری گرمی مغان

به همت همتایاران سلامت روان دانشجویی، کارگاه آموزشی راه‌های درآمدزایی در دوران دانشجویی به همت همتایاران سلامت دانشکده گرمی با ارائه دکتر منصور ناصری و تعدادی از همتایاران برگزار شد. در این کارگاه آموزشی شغل‌های موسوم به فریلنس و نحوه درآمدزایی در دوران دانشجویی معرفی و در این رابطه تبادل نظر صورت گرفت.

ادامه مطلب
-->