اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۴۴۹۳

سرپرست کمیته: فاطمه بضاعت پور

مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی

ایمیل: fbezaatpour.ard@yahoo.com

شماره تماس: 32623029-045


دبیر کمیته: آقای علیرضا غلامپور

دانشجوی کارشناس پرستاری ورودی 1399

ایمیل: arq.qolampoor@gmail.com

شماره تماس: 32621952-045

 

مشاهده لیست اعضای شورای پژوهشی کمیته

لیست طرح های تحقیقاتی که کد اخلاق گرفتند و در حال اجرا می باشند.

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۴۰۲
-->