معرفی و اهداف کمیته پژوهش

تعداد بازدید:۱۸۴۷

معرفی:

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی گرمی  با هدف استفاده از شایستگی های دانشجویان کارشناسی پرستاری  علاقمند در امر پژوهش، توانمندسازی و هدایت استعدادهای آنها در حوزه پژوهش در بالین و حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویی فعالیت می نماید. این کمیته بر اساس آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه فعالیت می نماید. لازم به ذکر است که علاوه بر سرپرست، شورای مرکزی این کمیته از دانشجویان رشته پرستاری تشکیل شده است.

وظایف کمیته تحقیقات دانشجویی

  1. تشکیل شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان
  2. برگزاری کارگاه های مرتبط با پژوهش برای دانشجویان
  3. بهبود انگیزه در دانشجویان به منظور افزایش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی
  4. برگزای سمینارهای تحقیقاتی متناسب با نیازهای دانشجویان
  5. کمک به دانشجویان جهت شرکت در کنگره های داخلی و خارجی
  6. مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه های پژوهشی و اجرای آنها
آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۴۰۰
-->