رسالت و چشم انداز

تعداد بازدید:۱۶۵۹

رسالت : 

رسالت دانشکده پرستاری ایجاد شرایطی مطلوب برای ارتقاء سطوح کمی و کیفی آموزش، در جهت توانمندسازی نیروهای انسانی و افزایش انگیزه در مدرسین و فراگیران از طریق اجرای سیاستگذاری های دانشگاه، برنامه ریزی و نظارت موثر بر فرایندهای آموزشی، توسعه پژوهش در آموزش، نظارت و ارزشیابی و آموزش و توانمند سازی مدرسین و فراگیران با استفاده از فناوری های مناسب و نوین و فعالیت در حیطه ها و ابعاد مختلف آموزشی است . این دانشکده با داشتن اساتید مجرب با سابقه کار بالینی در حوزه آموزش پرستاری، با تکیه بر اخلاق حرفه ای، در جهت تحول، رشد و شکوفایی حرفه پرستاری گام بر میدارند و وظیفه خود می دانند تا دانشجویانی متبحر، توانمند، مسئولیت پذیر در قبال نیازها و مشکلات افراد، اخلاق مدار، جامع نگر و پاسخگو به نیازهای جامعه به ویژه نظام سلامت و با توجه به بیماریهای نوین ) کرونا، ابولا و...( تربیت کنند و در این راستا با بکاربستن تفکر انتقادی با تاکید بر نیازهای جامعه و اسناد بالا دستی، با کاربرد علوم پرستاری مبتنی بر شواهد و به کار گیری روشهای به روز آموزشی اعم از حضوری و غیر حضوری و مجازی، پژوهشی، دانشجویی، اقدام به آموزش دانشجویان می نمایند تا آنها با تکیه بر دانش روز جهانی، مهارت و کار آمدی، خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را پیش بینی و از مرحله پیشگیری تا بازتوانی در چارچوب فرهنگ جامعه با روش های مقرون به صرفه و ابزارهای استاندارد ارائه کنند.

رسالت پژوهشی:

بهبود عملکرد پژوهشی دانشجویان در جهت دستیابی به فرآیند های برتر و طراحی پژوهش های منطبق با اولویت های جامعه، ارتقا توانمندی های اساتید در زمینه رویکرد های مختلف تحقیق کیفی ، کمی و ابزار سازی و .... ارتقا توانمندی اساتید در زمینه های تجزیه و تحلیل آماری، رفرنس نویسی و سایر ملزومات مرتبط .

چشم انداز : آرمان ما ایجاد گروهی پیشرو در زمینه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهینه پرستاری می باشد، مراکز توسعه آموزش دانشکده با عنایت به ارزش‌ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد، در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه‌های آموزشی و پژوهشی در سطح منطقه ای گام برداشته و حتی در سطح کشور بعنوان مرکزی فعال، پویا و خلاق در زمینه آموزش شناخته شویم.

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۴۰۰
-->