اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۷۲۹

آیین نامه های اعضای هیات علمی

لیست کلی اعضای هیات علمی دانشکده

ردیف نام اساتید
1 دکتر منصور ناصری اصل
2 آقای سجاد نریمانی
3 دکتر نسرین صمدی
4 خانم مهریسید جوادی
5 خانم فاطمه بضاعت پور

 

امور رفاهی

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۴۰۰
-->