اعضای هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۲۹۰۸

 

ردیف

       نام و نام خانوادگی           

 رشته تحصیلی     

 ورودی      

 سمت      

  علیرضا غلامپور پرستاری 1399 دبیر کمیته 
1 مریم قاسمی پرستاری 1400 مسئول کارگروه فناورانه و فوق برنامه
2 نگین اختیاری پرستاری 1400 مسئول امور پژوهشی
3 آیدا اصغرزاده پرستاری 1400 مسئول کارگروه آموزشی
4 بیتا هاشمی پرستاری 1400 مسئول کارگروه پژوهشی
5 اسماء سروی پرستاری 1401 مسئول کارگروه محتوا
6 شقایق منصوری زاده پرستاری 1401 مسئول کارگروه فناورانه و ارتباط با صنعت

 

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۴۰۲
-->