مشاوره و سلامت روان دانشجویی

تعداد بازدید:۱۵۰

مسئول مشاوره : خانم مریم یاری

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

اهداف  واحد مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشکده پرستاری 

واحد مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری  زیر نظر ریاست دانشکده و مرتبط با دفتر مرکزی مشاوره در دانشگاه جهت تامین بهداشت روانی محیط های دانشجویی به منظور رشد ، تحول و تکامل شناختی ، عاطفی و رفتاری دانشجویان در جهت تحقق استانداردهای مورد نظر بهداشت روانی با تاکید برپیشگیری سطح اول و تعدیل و رفع نارسائی ها ، ناهنجاریها و اختلالات احتمالی با انگیزه برای تلاش و شکوفایی استعدادهای فردی از مهم ترین اهداف واحد مشاوره دانشکده پرستاری  می باشد. در آن راستا ، واحد مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشکده در زمینه های زیر فعال خواهد بود.

1) .مشاوره فردی مصاحبه روان شناختی ، روان درمانی ، مشکلات فردی و بین فردی ، تحصیلی ، ازدواج . ارجاع و پیگیری

2) .مشاوره گروهی

3).روانسنجی

 

فایلهای آموزشی 

1- روشهای مقابله با اضطراب امتحان

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۴۰۲
-->