معاونت دانشکده

تعداد بازدید:۸۹۵۱

دکتر منصور ناصری اصل

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (Ph.D)

آدرس ایمیل :mansoor.naseri.h@gmail.com   

      شماره تماس : 04532323029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۴۰۲
-->